குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Wednesday, December 17, 2014

வாரீர் வாரீர் வாரீர்


வாரீர் வாரீர் வாரீர்
மாற்றத்திற்கான நேரம் வந்து விட்டது வாருங்கள் ஒன்று சேர்ந்து வென்று காட்டுவோம் மூன்று வருடங்களகா நாம் சந்திப்பதற்கு முயற்சி செய்தோம் முடிய வில்லை அதற்கான நேரம் இப்போது வந்து விட்டது நாம் ஒரு குலாலர் இளைஞர் அமைப்பாக உருவாக உள்ளோம் அதற்கு அனைத்து மாவட்டத்திலும் நிர்வாகிகள் தேவை குலாலர் இளைஞர்கள் வந்து இணைந்து கொள்ளுங்கள்
குலாலர் இளைஞர் அமைப்பு ஆரம்பிப்பது குறித்து ஆலோசனை கூட்டம்
மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு வீரன் சாலியவாகனன் விருது வழங்கும் விழா
நாள் . 01.02.2015 ஞாயிறு கிழமை
இடம்.ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் திருமணமண்டபம்
நெசவாளர் காலனி P.N ரோடு திருப்பூர்
வருடத்தில் ஒரு நாள் நமது சமுதாயத்திற்காக ஒதுக்குங்கள் குலாலர் இளைஞர்கள் கட்டாயம் வரவேண்டும் வருகை தரும் உறவுகள் உங்கள் தொலைபேசி எண்னை கொடுங்கள்
தொடர்ப்புக்கு
09500763524 kulalar Rama Chandiran
09366156565 kulalar kanna
09933232655 kulalar magesh
08508991703 kulalar muththu

No comments: