குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Monday, September 23, 2013

குலாலர் முரசு

குலாலர்களின் அனைத்து நிகழ்களையும் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள படியுங்கள் குலாலர் முரசு,
குலாலர் நிகழ்ச்சிகள், செய்திகள் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, திருமண தகவல் மற்றும் விளம்பரங்கள் போன்ற அனைத்து தகவல்களையும் குலாலர் முரசில் வெளியிட கீழ்கண்ட நபரை முகவரியிலோ, தொலைப்பேசியிலோ அல்லது மின் அஞ்சலிலிலோ தொடர்பு கொள்ளவும்.

M.ராமசுப்பு (எ) மணி
9, முதல் மெயின் ரோடு, செல்வராஜ் நகர்,
திருநின்றவூர் - 627 003
செல் 9444981032