குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Thursday, February 7, 2013

குடியரசு தினவிழாமுன்னாள் காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவரும் குலாலர் சங்க மாநில தலைவருமான சேம நாரயண் கக்கன் காலனி, புஷ்பா நகர், அசோக் பில்லர் பகுதிகளில் கொடியேற்றி இனிப்பு வழங்கினார். இலவச வேட்டி- சேலைகளும் வழங்கப் பட்டன.நிகழ்ச்சியில் எஸ்.எம்.டி. சேகர், பால்ஜசக், பழனி, கவுரிசங்கர், சண்முகம் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.