குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Saturday, June 1, 2013

குலாலர் பிரபலங்கள்

              குலாலர் பிரபலங்கள்

குலாலர் இனத்தில் பிறந்து பல்வேறு பட்டங்களில் வாழும் குலாலர் இனப் பிரபலங்கள்(இப்பட்டியல் இன்னும் முழுமை அடையவில்லை,குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் இப்பட்டியல் புதுப்பிக்கப்படும்)

 அரசர்கள்

வீர வேந்தன் சாலிவாகனன்


குலாலர்மைசூர் மகாராஜா


போராளிகள்


P.S.உடையார்

A.S.சுப்புராஜ்


தியாகி பொருமாள் உடையார்


ஆன்மிகம்


திருநீலகண்டர்


மாயாண்டி சுவாமிகள்


மொழி

கம்பர்


வெண்ணிக் குயத்தியார்


அத்துகுரி மொள்ள


திரைப்படத் துறை


மஹா கவி கம்பதாசன்அரசியல் பங்களிப்பாளர்கள்


M.பெரிய வீரன் Ex MLA  பெரியகுளம் தொகுதி


சுப்புராஜ் - முன்னாள் போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்