குலாலர் தளதில் உள்ள விளம்பரத்தைப் திரந்து பாருங்கள் குலாலர் தளதின் வளர்ச்சிக்காக உதவுங்கள்

Friday, June 7, 2013

திருச்செந்தூர் குலாலர் மணமாலை16-June-2013 Sunday 10.00 am Kulalar Kalyana Mandapam, Sannathi street, Thiuchendur.
திருச்செந்தூர் மணமாலை உங்களை அன்புடன் வரவேற்க்கிறது
மணமாலை படிவங்கள் அச்சிடப்பட்டு கரூர், கடலூர், இராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் போன்ற இடங்களிளெல்லாம் நடக்கும் திருமணம், கிரஹப்பிரவேஸம், போன்ற ஸுப நிகழ்ச்சிகளிளெல்லாம் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.


நமது சமுதாயத்தை உயர்த்திட குலாலர்கள் அனைவரும் குடும்பத்துடன் வந்து விழாக்களை வெற்றிபெறசெய்யுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்